دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
۰۸:۵۳:۵۷

با حضور استاندار اصفهان: جاده سه راهی (نماگرد_داران) در شهرستان فریدن پس از ۱۵ سال به بهره‌برداری رسید/ افتتاح دو پروژه راهسازی در شهرستان فریدن

باند کندرو تقاطع غیرهمسطح (نهرخلج_درختک) و جاده سه راهی (نماگرد_داران) در شهرستان فریدن با حضور استاندار اصفهان افتتاح شد.

باند کندرو تقاطع غیرهمسطح (نهرخلج_درختک) و جاده سه راهی (نماگرد_داران) در شهرستان فریدن با حضور استاندار اصفهان افتتاح شد.

۱۶ بهمن ۱۴۰۲