سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۵:۵۱:۳۱

با حضور در مقابل استانداری اصفهان؛ جامعه کلیمیان اصفهان ضمن همدردی با مردم فلسطین جنایت‌های رژیم صهیونسیتی را محکوم کردند

کلیمیان اصفهان با حضور در مقابل استانداری اصفهان و با در دست داشتن پلاکاردهایی، جنایت‌های رژیم صهیونسیتی علیه مردم فلسطین را محکوم کردند.

کلیمیان اصفهان با حضور در مقابل استانداری اصفهان و با در دست داشتن پلاکاردهایی، جنایت‌های رژیم صهیونسیتی علیه مردم فلسطین را محکوم کردند.

۸ آبان ۱۴۰۲