شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۱:۳۹:۲۲

با حضور رئیس جمهور؛ عملیات اجرایی فاز دوم طرح انتقال آب دریای عمان به استان اصفهان آغاز شد

رئیس جمهور از روند اجرای طرح انتقال آب دریای عمان به اصفهان بازدید و دستور آغاز عملیات اجرایی فاز دوم این پروژه را صادر کرد.

رئیس جمهور از روند اجرای طرح انتقال آب دریای عمان به اصفهان بازدید و دستور آغاز عملیات اجرایی فاز دوم این پروژه را صادر کرد.

۷ مهر ۱۴۰۲