یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۱:۱۶:۵۴

با حضور قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور؛ دبیر ستاد مبارزه با موادمخدر استان اصفهان معرفی شد

در آیینی با حضور قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر کشور، مجتبی دهقانی بعنوان دبیر ستاد مبارزه با موادمخدر استان اصفهان معرفی و از خدمات سید مجتبی ایزدی قدردانی شد.

در آیینی با حضور قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر کشور، مجتبی دهقانی بعنوان دبیر ستاد مبارزه با موادمخدر استان اصفهان معرفی و از خدمات سید مجتبی ایزدی قدردانی شد.

۷ آبان ۱۴۰۲