پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۸:۲۵:۵۹

با حضور قالیباف کارخانه تولید مقوای ایندربرد در زواره اردستان افتتاح شد

با حضور قالیباف کارخانه تولید مقوای ایندربرد در زواره اردستان افتتاح شد

با حضور قالیباف کارخانه تولید مقوای ایندربرد در زواره اردستان افتتاح شد

۷ تیر ۱۴۰۰