سه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱
۲۱:۵۱:۱۴

با حضور قالیباف کارخانه تولید مقوای ایندربرد در زواره اردستان افتتاح شد

با حضور قالیباف کارخانه تولید مقوای ایندربرد در زواره اردستان افتتاح شد

با حضور قالیباف کارخانه تولید مقوای ایندربرد در زواره اردستان افتتاح شد

۷ تیر ۱۴۰۰