سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۲:۱۴:۵۱

با حضور معاون عمرانی استاندار اصفهان؛ سامانه پایش داده‌های منابع و مصارف منابع آبی استان اصفهان رونمایی شد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: همزمان با گرامیداشت هفته دولت سامانه پایش برخط داده‌های کمی و کیفی منابع و مصارف آب استان اصفهان افتتاح شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: همزمان با گرامیداشت هفته دولت سامانه پایش برخط داده‌های کمی و کیفی منابع و مصارف آب استان اصفهان افتتاح شد.

۸ شهریور ۱۴۰۲