سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۱:۳۱:۴۰

با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان؛ آمادگی دستگاه‌های مختلف استان برای خدمات رسانی در فصل زمستان بررسی شد

مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان گفت: در نشستی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان، مشکلات و مسائل زیرساختی و عمرانی شهر قهجاورستان از جمله کمبود خدمات و زیرساخت در پروژه مسکن مهر این شهر مطرح و رسیدگی شد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان گفت: در نشستی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان، مشکلات و مسائل زیرساختی و عمرانی شهر قهجاورستان از جمله کمبود خدمات و زیرساخت در پروژه مسکن مهر این شهر مطرح و رسیدگی شد.

۲۱ آبان ۱۴۰۲
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: آمادگی دستگاه‌های اجرایی استان برای فصل سرد سال مورد بررسی قرار گرفت، در این راستا مقرر شد تمامی دستگاه‌های استان با توجه به تجربیات گذشته، آمادگی لازم را برای زمستان پیش رو داشته باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: آمادگی دستگاه‌های اجرایی استان برای فصل سرد سال مورد بررسی قرار گرفت، در این راستا مقرر شد تمامی دستگاه‌های استان با توجه به تجربیات گذشته، آمادگی لازم را برای زمستان پیش رو داشته باشند.

۱۵ آبان ۱۴۰۲