جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۰۰:۰۱:۲۵

با فریب خوردگان امروز از فتنه انگیزان انتقام خواهیم گرفت

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: مملکت ما پشتیبان و ریشه های محکمی دارد که دشمن با خیال خام تصور می کند می تواند بر ریشه های مستحکم ما تیشه بزند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: مملکت ما پشتیبان و ریشه های محکمی دارد که دشمن با خیال خام تصور می کند می تواند بر ریشه های مستحکم ما تیشه بزند.

۲۶ مهر ۱۴۰۱