جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۰۰:۰۰:۴۵

با نگاهی کارشناسی منطقه ای برای تأسیس بیمارستان ایثارگران و جانبازان استان انتخاب می شود

استاندار اصفهان گفت: با نگاهی کارشناسی در منطقه ای که بیشترین تمرکز خانواده شهدا و جانبازان در آن قرار دارد، بیمارستان تخصصی ایثارگران و جانبازان استان تاسیس خواهد شد.

استاندار اصفهان گفت: با نگاهی کارشناسی در منطقه ای که بیشترین تمرکز خانواده شهدا و جانبازان در آن قرار دارد، بیمارستان تخصصی ایثارگران و جانبازان استان تاسیس خواهد شد.

۲۶ آبان ۱۴۰۱