سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۲۱:۱۹

بخشی از تلاش های شبانه روزی دستگاه های امدادی به منظور کمک به مردم فریدونشهر

بخشی از تلاش های شبانه روزی دستگاه های امدادی به منظور کمک به مردم فریدونشهر

بخشی از تلاش های شبانه روزی دستگاه های امدادی به منظور کمک به مردم فریدونشهر

۱۷ بهمن ۱۴۰۱