چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
۱۴:۱۴:۲۸

برای رفع چالش عشایر با خشکسالی، زمینه اجرای طرح های تأمین آب استان فراهم شود

استاندار اصفهان گفت: مادامی که آبخوان ها تهی می شوند و جایگزینی برای آب از دست رفته نداریم مشکلات خشکسالی گریبان‌گیر همه مردم از جمله عشایر خواهد بود.

استاندار اصفهان گفت: مادامی که آبخوان ها تهی می شوند و جایگزینی برای آب از دست رفته نداریم مشکلات خشکسالی گریبان‌گیر همه مردم از جمله عشایر خواهد بود.

۳۱ شهریور ۱۴۰۱