چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۰۵:۱۸:۰۳

بررسی آخرین اصلاحات قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در نهمین جلسه ستاد انتخابات استان اصفهان

دبیر ستاد انتخابات استان اصفهان از بررسی تاثیر آخرین اصلاحات قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در فرایند اجرا در جلسه ستاد انتخابات استان، خبر داد.

دبیر ستاد انتخابات استان اصفهان از بررسی تاثیر آخرین اصلاحات قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در فرایند اجرا در جلسه ستاد انتخابات استان، خبر داد.

۱۹ تیر ۱۴۰۲