چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۳:۰۶:۵۵

بررسی بیش از ۸۰ طرح کشاورزی در گروه کاری تلفیق و زیربنایی استان

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از بررسی ۸۰ طرح کشاورزی در دهمین جلسه گروه کاری تلفیق و زیربنایی استان، خبر داد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از بررسی ۸۰ طرح کشاورزی در دهمین جلسه گروه کاری تلفیق و زیربنایی استان، خبر داد.

۲۰ شهریور ۱۴۰۲