چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
۱۳:۳۳:۰۵

بررسی جوانب مختلف آلودگی هوای اصفهان، روی میز استانداری

کارگروه استانی کاهش آلودگی هوا با حضور استاندار اصفهان و سایر اعضا تشکیل شد.

کارگروه استانی کاهش آلودگی هوا با حضور استاندار اصفهان و سایر اعضا تشکیل شد.

۵ آبان ۱۴۰۱