چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۲۰:۵۳:۳۷

بررسی طرح‌های پیشران اقتصادی استان با حضور معاونین استاندار اصفهان

چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری و نظارت بر مراکز لجستیک (بندر خشک) و مناطق ویژه اقتصادی استان با ریاست استاندار اصفهان و با حضور معاونین هماهنگی امور اقتصادی و عمرانی استانداری و مدیران کل مرتبط برگزار شد.

چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری و نظارت بر مراکز لجستیک (بندر خشک) و مناطق ویژه اقتصادی استان با ریاست استاندار اصفهان و با حضور معاونین هماهنگی امور اقتصادی و عمرانی استانداری و مدیران کل مرتبط برگزار شد.

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲