شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۱:۲۳:۱۷

بررسی مباحث فنی اجرای انتخابات در بیست‌و‌دومین جلسه ستاد انتخابات استان اصفهان

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان از بررسی مباحث فنی اجرای انتخابات در بیست‌و‌دومین جلسه ستاد انتخابات استان و بررسی فرایند انتخابات اجرای در دو شهرستان جرقویه و ورزنه، خبر داد.

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان از بررسی مباحث فنی اجرای انتخابات در بیست‌و‌دومین جلسه ستاد انتخابات استان و بررسی فرایند انتخابات اجرای در دو شهرستان جرقویه و ورزنه، خبر داد.

۱ آبان ۱۴۰۲