سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۲:۲۱:۴۴

بررسی مسائل حوزه عمرانی شهرستان خمینی شهر با حضور معاون استاندار

با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان مسائل حوزه عمرانی شهرستان خمینی شهر به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت.

با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان مسائل حوزه عمرانی شهرستان خمینی شهر به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت.

۱ تیر ۱۴۰۲