سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۹:۱۲:۲۲

بررسی مشکلات شهر مجلسی، با حضور معاون استاندار

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان ضمن بازدید میدانی از شهر مجلسی، مشکلات مردم این شهر را مورد بررسی قرار داد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان ضمن بازدید میدانی از شهر مجلسی، مشکلات مردم این شهر را مورد بررسی قرار داد.

۱۸ فروردین ۱۴۰۲