چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۰۵:۵۵:۲۰

بررسی موارد الحاق اراضی شهرستان‌های استان در توسعه طرح نهضت ملی مسکن

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از بررسی موارد الحاق اراضی شهرستان‌های استان در جلسه گروه کاری تلفیق و امور زیربنایی استان، خبر داد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از بررسی موارد الحاق اراضی شهرستان‌های استان در جلسه گروه کاری تلفیق و امور زیربنایی استان، خبر داد.

۲۷ شهریور ۱۴۰۲