یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۰:۱۴:۴۱

بررسی نحوه نظارت، بهره‌برداری و نگهداری از اماکن تاریخی در شورای فنی استان

با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان و در جریان شورای فنی استان، نحوه نظارت، بهره‌برداری و نگهداری از اماکن تاریخی مورد بررسی قرار گرفت.

با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان و در جریان شورای فنی استان، نحوه نظارت، بهره‌برداری و نگهداری از اماکن تاریخی مورد بررسی قرار گرفت.

۱۲ آبان ۱۴۰۲