چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۰۶:۲۹:۰۶

بررسی وضعیت مشارکت، تجربیات و چالش‌های چهار شهرستان استان در یازدهمین جلسه ستاد انتخابات استان اصفهان

با حضور فرمانداران شهرستان‌های فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین میاندشت وضعیت مشارکت در انتخابات دوره گذشته، اقدامات انجام شده از ابتدای تشکیل کارگروه انتخابات در این شهرستان‌ها و کمیته‌های ذیل کارگروه اجرایی انتخابات بررسی شد.

با حضور فرمانداران شهرستان‌های فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین میاندشت وضعیت مشارکت در انتخابات دوره گذشته، اقدامات انجام شده از ابتدای تشکیل کارگروه انتخابات در این شهرستان‌ها و کمیته‌های ذیل کارگروه اجرایی انتخابات بررسی شد.

۲ مرداد ۱۴۰۲