چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۵:۱۱:۰۳

بررسی و پیگیری مناسب سازی فضاهای شهری برای استفاده معلولین؛ روی میز استانداری اصفهان

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از برگزاری دومین جلسه ستاد پیگیری و هماهنگی مناسب سازی استان برای استفاده معلولین خبر داد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از برگزاری دومین جلسه ستاد پیگیری و هماهنگی مناسب سازی استان برای استفاده معلولین خبر داد.

۱ آبان ۱۴۰۱