شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۱:۲۷:۴۸

بررسی پروژه‌های مسکن شهرستان اردستان در شورای مسکن استان/ تأکید استاندار اصفهان بر اولویت قرار گرفتن مشوق های طرح جوانی جمعیت

استاندار اصفهان گفت: مشوق‌هایی که درخصوص جوانی جمعیت درنظر گرفته شده بایستی به صورت ویژگی و مزیت مجزا و با اولویت نسبت به سایرین مورد توجه قرار بگیرد.

استاندار اصفهان گفت: مشوق‌هایی که درخصوص جوانی جمعیت درنظر گرفته شده بایستی به صورت ویژگی و مزیت مجزا و با اولویت نسبت به سایرین مورد توجه قرار بگیرد.

۲۴ آبان ۱۴۰۲