چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
۱۳:۵۵:۲۵

برنامه ریزی برای افزایش تبادلات صنعتی، اقتصادی و علمی میان اصفهان و شهرهای ازبکستان

در دیدار استاندار اصفهان با رئیس مجلس قانونگذاری کشور ازبکستان و هیئت همراه بر گسترش همکاری‌های صنعتی، اقتصادی، فرهنگی، گردشگری و علمی میان استان اصفهان و تعدادی از شهرهای کشور ازبکستان تاکید شد.

در دیدار استاندار اصفهان با رئیس مجلس قانونگذاری کشور ازبکستان و هیئت همراه بر گسترش همکاری‌های صنعتی، اقتصادی، فرهنگی، گردشگری و علمی میان استان اصفهان و تعدادی از شهرهای کشور ازبکستان تاکید شد.

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲