جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۰۱:۱۱:۵۶

برگزاری اجلاس مدیریت منابع آب فلات مرکزی ایران در اصفهان

اجلاس مدیریت منابع آب فلات مرکزی ایران با عنوان «بدون تأخیر» در اصفهان در حال برگزاری است.

اجلاس مدیریت منابع آب فلات مرکزی ایران با عنوان «بدون تأخیر» در اصفهان در حال برگزاری است.

۱۴ مهر ۱۴۰۱