یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۰:۳۰:۰۷

برگزاری جلسه بررسی و کنترل تورم در استان با حضور استاندار اصفهان

جلسه بررسی و کنترل تورم در استان با حضور استاندار اصفهان، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و سایر اعضاء برگزار شد.

جلسه بررسی و کنترل تورم در استان با حضور استاندار اصفهان، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و سایر اعضاء برگزار شد.

۲۶ مهر ۱۴۰۲