پنج شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱
۲۱:۰۳:۳۰

برگزاری جلسه کمیسیون هماهنگی بانک های استان اصفهان با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی/ صنعت اصفهان در کشور وضعیت منحصر به فردی دارد

استاندار اصفهان گفت: اصفهان در بزنگاه های مختلف نقش خود را در کشور به خوبی ایفا کرده است.

استاندار اصفهان گفت: اصفهان در بزنگاه های مختلف نقش خود را در کشور به خوبی ایفا کرده است.

۵ آبان ۱۴۰۱