شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۳:۲۲:۱۴

برگزاری دوره های تخصصی در حوزه گزینش بر مبنای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب

مدیر هسته گزینش استانداری اصفهان گفت: بر مبنای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب سه دوره تخصصی در حوزه گزینش، در حال برگزاری است.

مدیر هسته گزینش استانداری اصفهان گفت: بر مبنای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب سه دوره تخصصی در حوزه گزینش، در حال برگزاری است.

۴ اسفند ۱۴۰۱