چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
۱۴:۴۴:۱۹

برگزاری ستاد تسهیل و رفع موانع ویژه شهرستان کاشان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان از برگزاری ستاد تسهیل ویژه شهرستان کاشان با ۲۹ مصوبه لازم الاجرا، خبر داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان از برگزاری ستاد تسهیل ویژه شهرستان کاشان با ۲۹ مصوبه لازم الاجرا، خبر داد.

۱۲ آبان ۱۴۰۱