سه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱
۲۰:۴۴:۵۱

برگزاری صبحگاه مشترک عهد سربازی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور استاندار اصفهان

مراسم صبحگاه مشترک عهد سربازی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور استاندار اصفهان برگزار شد.

مراسم صبحگاه مشترک عهد سربازی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور استاندار اصفهان برگزار شد.

۱۷ مهر ۱۴۰۱