پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۶:۴۴:۱۸

برگزاری کارگروه تلفیق امور زیربنایی با هدف کوتاه کردن فرایند اخذ مجوزهای حوزه کشاورزی

جلسه کارگروه تلفیق امور زیربنایی باحضور معاون هماهنگی امور عمرانی و سایر اعضا در استانداری اصفهان برگزار شد.

جلسه کارگروه تلفیق امور زیربنایی باحضور معاون هماهنگی امور عمرانی و سایر اعضا در استانداری اصفهان برگزار شد.

۲۹ آبان ۱۴۰۱