شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۱:۱۴:۰۰

برگزاری گردهمایی«گرامیداشت مقام مهندس» در استانداری اصفهان

گردهمایی روز مهندس با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و مهندسین این معاونت برگزار شد.

گردهمایی روز مهندس با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و مهندسین این معاونت برگزار شد.

۷ اسفند ۱۴۰۱