پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۲۳:۲۸:۰۸

برگزاری گردهمایی«گرامیداشت مقام مهندس» در استانداری اصفهان

گردهمایی روز مهندس با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و مهندسین این معاونت برگزار شد.

گردهمایی روز مهندس با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و مهندسین این معاونت برگزار شد.

۷ اسفند ۱۴۰۱