یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۰:۴۷:۳۳

بهره برداری از پنج طرح صنعتی و خدماتی در شهرستان کاشان با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان

با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان، پنج طرح صنعتی و خدماتی در شهرستان کاشان به بهره‌برداری رسید.

با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان، پنج طرح صنعتی و خدماتی در شهرستان کاشان به بهره‌برداری رسید.

۶ شهریور ۱۴۰۲