چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۰۸:۱۱:۳۴

بهره مندی موثر از فناوریهای نوین ضروری و سامان بخشی مشکلات استان

نشست بهره مندی موثر از فناوریهای نوین در راستای سامان بخشی به مشکلات استان برگزار گردید.

۴ تیر ۱۴۰۱