یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۱:۰۲:۱۲

به منظور تکمیل مصوبات سفر شهرستانی صورت گرفت:حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان در شهرستان نطنز

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان باحضور در شهرستان نطنز، ضمن نشست با مسئولان این شهرستان، مصوبات جدیدی را رقم زد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان باحضور در شهرستان نطنز، ضمن نشست با مسئولان این شهرستان، مصوبات جدیدی را رقم زد.

۵ دی ۱۴۰۱