جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱
۱۰:۰۴:۵۳

به گواه ۳۸۰۰ شهید، واقعی ترین مبارزه در حوزه موادمخدر در ایران اسلامی در حال انجام است

استاندار اصفهان گفت: بسیاری از کشورهای مدعی مبارزه با موادمخدر در دنیا از بانیان تولید و توزیع موادمخدر در دنیا هستند و این در حالی است که واقعی ترین مبارزه در حوزه موادمخدر در ایران اسلامی درحال انجام است.

استاندار اصفهان گفت: بسیاری از کشورهای مدعی مبارزه با موادمخدر در دنیا از بانیان تولید و توزیع موادمخدر در دنیا هستند و این در حالی است که واقعی ترین مبارزه در حوزه موادمخدر در ایران اسلامی درحال انجام است.

۲۴ آبان ۱۴۰۱