چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۲۰:۴۹:۱۹

بيانيه استانداری اصفهان در خصوص موضوع عفاف و حجاب

بيانيه استانداری اصفهان در خصوص موضوع عفاف و حجاب

بیانیه استانداری اصفهان در خصوص موضوع عفاف و حجاب

۱۷ فروردین ۱۴۰۲