چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۰۵:۵۱:۳۶

بیانیه وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران در محکومیت اهانت به کتاب آسمانی مسلمانان

بیانیه وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران در محکومیت اهانت به کتاب آسمانی مسلمانا

بیانیه وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران در محکومیت اهانت به کتاب آسمانی مسلمانان

۱ مرداد ۱۴۰۲