دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲
۰۰:۵۵:۲۵

بیست و دومین سفر شهرستانی استاندار اصفهان به شهرستان نجف‌آباد

بیست و دومین سفر شهرستانی استاندار اصفهان به شهرستان نجف‌آباد

بیست و دومین سفر شهرستانی استاندار اصفهان به شهرستان نجف‌آباد

۲۵ مرداد ۱۴۰۲