پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
۱۰:۴۳:۱۰

بیمارستان ایثارگران در منطقه۱۴ اصفهان احداث می شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: با تخصیص زمین مورد نیاز، بیمارستان ایثارگران اصفهان، در منطقه ۱۴ احداث خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: با تخصیص زمین مورد نیاز، بیمارستان ایثارگران اصفهان، در منطقه ۱۴ احداث خواهد شد.

۲۹ اسفند ۱۴۰۱