یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۰:۳۲:۴۵

بینید |ملاقات مردمی و دیدار چهره به چهره استاندار و معاونین استاندار اصفهان با تعدادی از مردم استان|

استاندار اصفهان که ماهانه در سامانه ارتباط مردمی سامد حضور پیدا می کند، هر دو هفته در شهرستان های استان و بصورت فصلی در استانداری اصفهان ملاقات مردمی دارد.

استاندار اصفهان که ماهانه در سامانه ارتباط مردمی سامد حضور پیدا می کند، هر دو هفته در شهرستان های استان و بصورت فصلی در استانداری اصفهان ملاقات مردمی دارد.

۲۱ آبان ۱۴۰۲