پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
۱۰:۰۲:۰۴

تأمین آب استان و جاری شدن زاینده رود، از مطالبات دانشجویان استان

در نشست استاندار اصفهان با نمایندگان مجموعه های دانشجویی استان مسئله تأمین آب استان مطرح شد که استاندار اصفهان به این سوالات پاسخ داد.

در نشست استاندار اصفهان با نمایندگان مجموعه های دانشجویی استان مسئله تأمین آب استان مطرح شد که استاندار اصفهان به این سوالات پاسخ داد.

۱۵ آذر ۱۴۰۱