چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۲:۳۵:۱۶

تأمین آب در بالادست زاینده رود ۱۰۰ درصد و در پایین دست ۲۰ درصد است/فرصت ۴ تا ۵ ساله برای جریان دائم زاینده رود

سرپرست حوضه آبریز رودخانه زاینده رود گفت: تأمین آب در بالادست زاینده رود ۱۰۰ درصد و در پایین دست ۲۰ درصد است و فرصت ۴ تا ۵ ساله برای جریان دائم زاینده رود و رسیدن به حداقل حیات تالاب گاوخونی نیاز است.

سرپرست حوضه آبریز رودخانه زاینده رود گفت: تأمین آب در بالادست زاینده رود ۱۰۰ درصد و در پایین دست ۲۰ درصد است و فرصت ۴ تا ۵ ساله برای جریان دائم زاینده رود و رسیدن به حداقل حیات تالاب گاوخونی نیاز است.

۳ تیر ۱۴۰۲