سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲
۲۱:۴۴:۳۶

تأمین قیر رایگان برای شهرستان فریدن ضروری است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با اشاره به مصوبات سفر به شهرستان فریدن، بر لزوم تأمین قیر رایگان برای این شهرستان تاکید کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با اشاره به مصوبات سفر به شهرستان فریدن، بر لزوم تأمین قیر رایگان برای این شهرستان تاکید کرد.

۶ مهر ۱۴۰۱