چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۹:۰۸:۱۴

تأکید استاندار اصفهان بر ارتقای بهره‌وری دستگاه های اجرایی

استاندار اصفهان ارتقای بهره‌وری دستگاه های اجرایی را از موارد مورد تأکید رییس جمهور دانست و گفت: سنجش بهره‌وری در دستگاه های اجرایی بایستی با شاخص های واقعی و حقیقی انجام شود.

استاندار اصفهان ارتقای بهره‌وری دستگاه های اجرایی را از موارد مورد تأکید رییس جمهور دانست و گفت: سنجش بهره‌وری در دستگاه های اجرایی بایستی با شاخص های واقعی و حقیقی انجام شود.

۲ آذر ۱۴۰۱