دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲
۰۱:۰۰:۳۰

تأکید استاندار اصفهان بر استفاده از ظرفیت نخبگان در ایجاد روش‌های نوین در امر به معروف و نهی و از منکر

دکتر مرتضوی گفت: استفاده از ظرفیت‌های نخبگانی در موضوع امر به معروف و نهی منکر که موجب ایجاد روش ها و ابزارهای جدید، برای اثربخشی بهتر امر به معروف و نهی از منکر می‌شود، می تواند بسیار مؤثر باشد.

دکتر مرتضوی گفت: استفاده از ظرفیت‌های نخبگانی در موضوع امر به معروف و نهی منکر که موجب ایجاد روش ها و ابزارهای جدید، برای اثربخشی بهتر امر به معروف و نهی از منکر می‌شود، می تواند بسیار مؤثر باشد.

۴ مرداد ۱۴۰۲