سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۲:۲۴:۵۴

تأکید استاندار اصفهان بر انجام پروژه‌های استان با مشارکت دولت و بخش خصوصی

استاندار اصفهان بر تشکیل هیئتی چابک در بررسی پروژه‌های استان با مشارکت بخش عمومی و خصوصی تأکید کرد.

استاندار اصفهان بر تشکیل هیئتی چابک در بررسی پروژه‌های استان با مشارکت بخش عمومی و خصوصی تأکید کرد.

۱۳ خرداد ۱۴۰۲