چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۲۱:۰۸:۵۴

تأکید استاندار اصفهان بر اهمیت و توسعه صنعت حمل و نقل

استاندار اصفهان گفت: حوزه حمل و نقل یکی از مؤثرترین حوزه هاست ‌‌بدون حمل و نقل در حوزه صنعت، گردشگری، معدن، کشاورزی و گردشگری نمی توانیم کار کنیم و  زندگی بدون حمل و نقل هیچ معنایی ندارد.

استاندار اصفهان در همایش هفته حمل و نقل و راهداری استان بر اهمیت و توسعه این صنعت تاکید کرد.

۲۶ آذر ۱۴۰۱