شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۳:۱۵:۴۲

تأکید استاندار اصفهان بر بازآفرینی پایدار شهری با حفظ هویت و اصالت معماری ایرانی

استاندار اصفهان گفت: وظیفه ما این است که همراه با ساخت مسکن و بازآفرینی پایدار شهری، میراث فرهنگی و معماری اصیل ایرانی و اسلامی استان را به شکل صحیحی حفظ کنیم و به نسل های آینده منتقل کنیم.

استاندار اصفهان گفت: وظیفه ما این است که همراه با ساخت مسکن و بازآفرینی پایدار شهری، میراث فرهنگی و معماری اصیل ایرانی و اسلامی استان را به شکل صحیحی حفظ کنیم و به نسل های آینده منتقل کنیم.

۱۲ بهمن ۱۴۰۱