شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۲:۴۶:۰۶

تأکید استاندار اصفهان بر برگزاری اردوی راهیان نور با برنامه‌ریزی راهبردی و کاربردی

استاندار اصفهان گفت: برنامه‌ریزی برای پس از برگزاری اردوی راهیان نور مهم است تا نسل جوان به حوزه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی ورود و به‌عنوان یک عنصر مؤثر و مسئول در جامعه نقش‌آفرینی کنند.

استاندار اصفهان گفت: برنامه‌ریزی برای پس از برگزاری اردوی راهیان نور مهم است تا نسل جوان به حوزه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی ورود و به‌عنوان یک عنصر مؤثر و مسئول در جامعه نقش‌آفرینی کنند.

۳۰ مهر ۱۴۰۲